các bác giải giùm e mấy bài tập này vs:
Một mạng điện 3 pha 4 dây (380/220v) cung cấp cho 48 bóng đèn huỳnh quang và 24 cái quạt vs Udm = 220v, Pdm đèn = 40W, Udm quạt = 220v, Pdm quạt = 50W. Số bóng đèn & quạt đc phân đều ra 3 pha.
a/ Tính Ia, Ib, Ic. Id, P3p khi tất cả đèn và quạt đều hoạt động
b. Tính Ia, Ib, Ic. Id, P3p khi pha A có 12 bóng đèn và 6 quạt hoạt động
B có 6 đèn 3 quạt hoạt động
C ngắt điện

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: