Giả sử đồng hồ 5(20A) 220V thì chạy bao nhiêu cái bóng đèn 60watt thì cháy?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: