3 câu này khó quá mình tìm trên mạng mà k có ai giúp mình nhanh với

Câu 1:Nếu mạch từ là kiểu ba pha ba trụ trong không gian thì nên dùng tổ nối dây nào? Không dùng tổ nối dây nào?Tại sao?
Câu2: Nếu mạch từ là kiểu rời từng pha thì lên dùng tổ nối dây nào? Không dùng tổ nối dây nào?Tại sao?
CÂU 3: Khi nào tiến hành phải định pha cho máy biến áp?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: