Bán cáp cao su Liên xô 3x95+1x35 -3x70+1x35-3x50+1x25-3x35+1x16 .Ngoài ra còn có các đoạn cáp vụn PVC 3x25+1..... .Không thanh lý theo kiểu giá đồng .Mấy anh đồng nát miễn hỏi .Liên hệ 0912445953

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: