MÌNH ĐANG CẦN QUẤN TÀI LIỆU NÀY ĐỂ NGHIÊN CƯU SÂU HƠN VỀ CÁC TẬP LỆNH BẠN NÀO CÓ CHO MÌNH XIN DC KO.
gmail:aacc2016@gmail.com
0938579540.thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: