E đang muốn dùng giác hút chân không để hút tờ giấy, ở ngoài làm thì đã hút được rồi nhưng về phần tính toán áp suất để hút em vẫn đang băn khoan mong a/c giải đáp dùm em với .
E tính lực hút như sau :
Khối lượng tờ giấy nhỏ 0,0002(kg)
Lực hút : F=m x g = 0,0002 x 9,8 = 0,002(N)
Diện tích giác hút : A = pi x (r^2) = 3,14 x (0,75)^2 = 1,76 ( cm^2)
Áp suất để hút tờ giấy : F = p x A => P = F/A = 0,002/1,76 = 0,001( (kg/cm^2)
E tính toán như vậy không biết có sai sót chỗ nào không mong ace tư vấn dùm e với ! em cám ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: