Mình đọc nhiều tài liệu và tiêu chuẩn có rất nhiều rule về giá trị điện trở tiếp đất như: 0,5; 1; 2; 4; 5; 10 Ohm.
Mình có thắc mắc:
1. Tại sao lại có nhiều giá trị như vậy?
2. Dựa trên cơ sở lý thuyết nào để đưa ra các con số trên?
Mong các anh hùng võ lâm chỉ giáo!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: