Mình thấy ở MBA 3pha 3 cuộn dây với 2 cấp điện áp 110kv và 22kv không dùng cấp 35kv,2 cuộn 110kv và 22kv đã nối đất (vi đấu Y), phía 35kv nối tam giác (D) sao cũng nối đất. có thể giải thích gúp mình.thank!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: