Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá nhân tổ chức về việc giám sát xây dựng công trình

Đây cũng chính là điều kiện cần để làm chứng chỉ hành nghề giám sát hoạt động xây dựng tại các Sở Xây Dựng (Xem thêm tại đây)

Hồ sơ: (Bạn nào ở xa có thể Scan bản gốc và gửi theo Email)
- Ảnh 3×4 (4 cái)
- CMND (photo 2 bản)
- Bằng tốt nghiệp (photo 2 bản)
- Kinh phí: 1.700.000 VNĐ
Giảm 20% cho nhóm làm từ 3 người trở lên (Tư vấn cấp trên cả Nước)
Note: Bạn nào ở nội thành Hà Nội sẽ có người trực tiếp đến thu hồ sơ và trả chứng chỉ
Xem thêm:

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: