Giáo trình Hệ thống điều khiển số - Thầy Nguyễn Ngọc TúCode:
http://www.box.net/shared/eoheif4vrq
Website cá nhân của thầy:
Code:
http://www4.hcmut.edu.vn/~nntu/

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: