Các bác trợ giúp e với em sắp thi rồi mà mọi thứ vẫn còn mông lung lắm! Cám ơn các bác trước!
Câu 1: 87REF và 50REF sơ đồ nguyên lý như thế nào? Khi bình thường và khi sự cố thì bảo vệ hoạt động như thế nào?
Câu 2: Bản chất của việc xác định hướng công suất trong rơle bảo vệ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: