cho mình xin hỏi có ai biết các ký hiệu trong sản phẩm trên không?

http://www.datasheetdir.com/5STP-09D2201+Thyristors

các ký hiệu trong khung.như : Vdrm = 2200v
I T(AV)M = 862 A
I T(RMS) = 1354 A
I TSM = 12×103 A
V(T0) = 1 V
rT = 0.404 mW
ai biết giải thích dùm mình nha.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: