có ai biết cài đặt dòng hay áp ra của đồng hồ này giúp mình với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: