Nhờ các bác giúp dùm
minh có cái máy giặt electrolux của ngang khi mở lên thi cấp nuớc vào tốt .khi giặt thì mạnh hơn bình thuờng và khỏang cách giữa 2 chu kì giặt lâu hơn bình thường.khi mở sấy thì tốt.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: