Em đang tìm hiểu về hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao sử dụng trong công nghiệp. Vậy anh chị nào đã đi làm và biết hiện nay ở Việt Nam có nhà may hay xí nghiệp nào đang sử dụng hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao không.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: