.
Anh chi cho em hỏi thiết bị mắc phía trước Máy biến điện áp là gì thế và mắc thiết bị đó vào để làm gì ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: