Anh chị nào biết dùng khối DLL trong PSIM chỉ cho em với, cụ thể:
tạo file.dll bằng microsoft visual c ++ như thế nào và bỏ file đó cùng thư mục với file mô phỏng hay bỏ vô thư mục cài đặt.
xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: