Có ai biết vẽ máy biến áp tự ngẫu và máy biến áp 3 cuộn dây trong powerworld không?? Giúp mình với, đang cần gấp mà ngồi voọc thì không biết đến bao giờ :(

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: