-Mình đang làm về TRV (transient recovery voltage ) và các hiện tượng mà TRV có thể gây ra nguy hiểm cho MBA 110kV/6,3kV có S=20MVA,động cơ,mình cần xin thông số của MBA để cho vào tính toán,mong các cao nhân nếu có ai có thì cho mình xin số liệu về
-đường cong bão hòa mạch từ (saturation curve)
-các thí nghiệm test không tải và ngắn mạch với các đầu vào điện áp và kích thích khác nhau

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: