Siemens và Cape Wind đã ký một hợp đồng lớn cho việc xây dựng các tiện ích quy mô trang trại gió ngoài khơi đầu tiên của Hoa Kỳ . Sau khi hợp đồng có hiệu lực vào cuối năm tới, Siemens sẽ cung cấp Cape Wind với 3,6 MW tuabin của ngành công nghiệp hàng đầu ngoài khơi gió, một ngoài khơi Nền tảng dịch vụ điện (ESP) và một hợp đồng dịch vụ dài hạn . Khi xây dựng đầy đủ , Cape Wind sẽ có công suất 468 MW. Dự án nằm ngoài khơi bờ biển Đông Bắc, 20 km ngoài khơi Nantucket, tại Horseshoe Shoal ở Nantucket Sound . Lắp đặt và vận hành thử dự kiến cho đến năm 2016.

http://www.apd.com.vn/index.php/vi/tintuc

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: