Mình cần mua 200 bóng đèn như hình vẽ. Ai có thể báo giá vui lòng gửi giúp mình theo thông tin bên dưới,
Nguyễn Huy Bình (Mr.)
HP: 0903.370.798/ 08-38211657 ext 26
Skype: josephnguyenhuybinh
------------------------------------------------------------
A & E Co., LTD
100 Ky Con Str., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC.
Tel: 08-38211657 / Fax: 08-38211640
Web: www.aecom.vn
Email: nguyenhuy.binh@aecom.vn
------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: