[YOUTUBE]IvYZDJXbDA8[/YOUTUBE]

Lưu ý khi chèn video từ youtube chỉ lấy phần chữ và số từ sau chữ v= trở đi, xem lại hướng dẫn chèn video vào diễn đàn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: