ae cho hỏi vì sao dòng ngắn mạch của động cơ khi không tải lại lớn hơn khi có tải .

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: