1/ Máy phát điện DC kích từ độc lập có U =450v, N=1450vong/ph , dòng tải I =500A . Cho một máy phát thứ 2 (Kích từ độc lập) làm việc song song, biết rằng khi không tải có: Ux =480v , Nx = 1500 v/ph , Ix =15A , Rưx=0.1 Ôm

a) Tính dòng kích từ máy phát 2 khi cho làm việc song song với máy 1
b) Tính sức điện động máy phát 2 khi nhận tải I2=100A


Mong các anh giải giúp em vs...
Em cảm ơn rất nhìu
+++---o0o---+++
uppppppppppppppp vs

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: