Có bác nào làm bên thí nghiệm cao áp giúp e với nhé.
E đang muốn xây dựng một mô hình thí nghiệm cao áp để phục vụ thí nghiệm "Điện áp tăng cao tần số công nghiệp" đối với các máy biến áp lực và máy phát điện lớn.
E đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm nhưng hầu như chỉ tìm được những sơ đồ mang tính nguyên lý, không hoàn chỉnh, kể cả trong bản dự thảo "quy trình thử nghiệm máy biến áp lực" của EVN.
Có bác nào có sơ đồ hoàn chỉnh hoặc tài liệu thực tế liên quan thì share cho e với. thật là tốt nếu ai đó chỉ cho e cách tính toán để chọn thông sô các phần tử trong sơ đồ như: máy biến áp điều chỉnh, máy biến áp tăng áp, quả cầu phóng điện....càng cụ thể càng tốt.
E xin cảm ơn nhiều.
http://www.data.webdien.com/free/dow...3248ca33a16fc8

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: