trong thủy điện có hệ thống dầu GLOP và OPU cung cấp làm mát và mở van í...mình củng không rõ lắm nak..??

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: