Cần Bán(thanh lý) Cảm biến đo áp suất 0-10kPa out 4-20mA của AZbil(yamatake) sản xuất năm 2010 Mã: GTX15D-BAADCB-AxxAxAx. Chất lượng 98% bảo hành 06 tháng. Thích hợp cho đo áp suất trong các đường ống khí, gaz v.v.... Mem nào cần liên hệ cho email sẽ có hình. Giá rất hữu nghị. Cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: