Em đang lập trình hiển thị lưu lượng đo được trên Td 200. Tất cả tín hiệu đo được e chuyển vào 1 vùng nhớ (ví dụ V180). Các a cho e hỏi khi lập trình cho Td 200 thì e phải gọi tín hiệu đó ra kiểu gì ak? Hướng dẫn lập trình thì chỉ cho gọi các bít ra thui mà. Ai biết giúp e nha. Kiến thức có hạn quá.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: