1. plc s7-200, cpu226 Germany, 99% giá 7tr, cpu224, Germany 99% giá 4tr
2. plc s7-200, cpu226 CN, 100% giá 6tr

5. plc s7-200, cpu226 usd, 99% giá 5,5

CPU224, USD 99% giá 3,5tr


CPU221, usd, 99% giá 1,8tr

Và con nhiều plc cũ, TB tự động khác tại www.chothueplc.com

Lh: 0935911775 (T.Trinh)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: