Ai biết về các dữ liệu này giải thích dùm mình với:
220kV: MAX : TTT X1 = 0.04 TTK X0 = 0.016 MIN : TTT X1 = 0.07 TTK X0 = 0.04/
sao min lại lớn hơn max vậy

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: