em muốn hỏi các bác cách gửi tin nhắn cho 1 ai đó
em kiếm mà không thấy chỗ nào viết tin nhắn để gửi
em cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: