MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỂU KHIỂN 1
1.1. Lịch sử phát triển của bộ vi xử lí và bộ vi điều khiển 1
1.2.Giới thiệu về các họ vi xử lí và các họ vi điều khiển thông dụng 2
1.2.1.Giới thiệu về họ vi điều khiển MCS-51 2
1.2.2.Giới thiệu về họ vi điều khiển 8 bit của Motorola 3
1.2.3.Giới thiệu về họ vi điều khiển ARM và chíp ARM cortex A8 4
1.2.3.1 Họ chíp ARM 4
1.2.3.2. ARM cortex A8: 5
1.2.3.3 Sơ đồ cấu trúc và tính năng của chip ARM Cortex A8 7
1.2.3.4 Control flow - điều khiển dòng dữ liệu 8
1.2.3.5 Memory system on Cortex A8 – Bộ nhớ hệ thống trong CortexA8 9
1.2.3.6 NEON interface: giao diện NEON 11
1.2.3.7 NEON media engine unit: Đơn vị truyền thông NEON 12
1.2.3.8 Tính năng khác 13
1.2.4.Giới thiệu về họ vi điều khiển Pic của microchip 14
CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 16
2.1 Tập lệnh của vi điều khiển PIC 16F877A 16
2.2.Tập lệnh của vi điều khiển 8051 23
2.3.Công cụ lập trình ARM 24
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG KIT VI ĐIỀU KHIỂN 36
3.1. Chọn phương án thiết kế 36
3.2. Xây dựng sơ đồ khối của bộ KIT 36
3.3. Giới thiệu các linh kiện được chọn phục vụ cho bộ KIT 43
3.3.1. PIC 16F877A 43
3.3.2. IC MAX-232 49
3.3.3. Cổng Com DB9. 51
3.3.4. Cảm biến nhiệt độ LM35 53
3.3.5. Giới thiệu về tụ điện 55
3.3.6.Giới thiệu về Transistor 57
3.3.7 Giới thiệu về điện trở 61
3.3.8 Một số linh kiện khác 66
CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VÀ CÁC THÍ NGHIỆM ĐẶC TRƯNG 70
4.1. Giới thiệu về phần mềm CCS bản CCS_PCWH_v4.033 70
4.2.Hướng dẫn sử dụng phần mềm nạp PIC (Burn-E.exe) 74
4.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao tiếp máy tính qua RS 232 76
4.4. Bài 1: Hiển thị bằng led đơn 79
4.5. Bài 2: Hiển thị bằng led bảy đoạn- 7 segment led 82
4.6. Bài 3: Hiển thị dùng LCD 87
4.7. Bài 4 : Thí nghiệm ADC 92
4.8. Bài 5: Thí nghiệm DAC 98
4.9. Bài 6: Thí nghiệm điều chế độ rộng xung-PWM 102
4.10. Bài 7: Thí nghiệm giao tiếp máy tính RS232 106
4.11. Bài 8: Thí nghiệm quét ma trận phím 4x4 117
CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH MẪU CỦA CÁC BÀI THÍ NGHIỆM CƠ BẢN 121
5.1. Chương trình thí nghiệm Led đơn 121
5.2. Chương trình hiển thị led 7 đoạn 123
5.3. Chương trình hiển thị LCD 128
5.4. Chương trình giao tiếp máy tính qua cổng COM 127
5.5. Chương trình LM35-hiển thị LCD 127
5.6. Chương trình ADC 130
5.7. Chương trình quét phím ma trận 4x4 131
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 138
6.1. Ưu điểm của đề tài 138
6.2. Nhược điểm của đề tài 138
6.3. Hướng giải quyết nhược điểm và phát triển đề tài 138

Link tải: https://app.box.com/s/m4io76q53skwpdd0om6q

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: