em cần mua 1 con S7-200 cpu224dc, 1 modul 16in/16out relay, hàng mới nguyên hộp (phải trùng mã số giữa hộp và PLC),
Nếu dc giá mai em lấy luôn
Báo giá vào mail: trieuthanhduong08@gmail.com
Cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: