Liên hệ: 0938.070.068
Email: vandungdhl@gmail.com
Website: www.dienhieplucvn.com

SDA-100A2, SMA-M100R20AC: 1kw
SDA-150A2, SMA-M150R20AC: 1.5kw

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: