E3x-na11 2m 70$ sl 03
e2e-x5e1 m1 25$ sl02
e2e-x5e1 2m 25$ sl02
e2e-x8md1 2m 25$ sl 02
contactor chint 18a 220v 12.5$ sl 02
role nhiet chint 7-10a 10$ sl 01
role nhiet lg 18-26a. 20$ sl 01
lh : 0903053348 mr.hải

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: