Chào All
các men cho mình hỏi tất cả khu vực miền bắc.khi điện lực đóng điện ở các trạm hay kiosk thì máy biến áp có yêu cầu riêng ở vùng miền (độ ẩm,dòng cắt không tải và có tải...) khác nhau hay hay chung 1 quy chuẩn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: