+trình bày điều kiện lựa chọn oatmet? ứng dụng: chọn dụng cụ đo để kiểm tra công suất tiêu thụ cho một phòng học gồm các phụ tải dùng điện sau đây:
4 bóng đèn 220V-100W
2 bóng đèn 220V-200W
2 quạt trần mỗi quạt có Pđm=75W; cos φ=0,85; n=300v/p; Uđm=220V.và có một kái ký hiệu là chữ n nhưng phần dưới dài hơn 1 tí =0,9
phụ tải đang làm việc ở lưới điện có U=220V.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: