tình hình là em làm tính chọn động cơ,thông số tính toán như sau :3.3.1.Tính chọn động cơ
Momen đầu ra của trục Mms:
Mms = 0.5 x F x (D + d ) x 〖10〗^(-6) [kNm]
F : Lực kéo định mức khi có tải [N]
D : Đường kính trống tời [mm]
D : đường kính của dây [mm]
Mms = 0,5 x 125000 x (1200 + 60) x 〖10〗^(-6) = 78,75 kNm

Công suất của tời P :
P = Mms x n / (9,55 x δ) [kW]
δ : Hiệu suất của hộp số/ động cơ ,nếu không biết thì lấy bằng 0.81
n : Số vòng quay trong 1 phút của trục [rpm]
n = [V/ ((D + d) x 3,14)] x 〖10〗^3
V = Tốc độ của tời [ m/ min]
n = [18 / (( 1200+ 60) x 3.14))] x 〖10〗^3 = 4,55
P = 78,75 x4,55/ (9,55 x 0.81) = 46,32 kW
Momen cuả động cơ :
Mis = Mms/ (i x δ) [kNm]
Mis = 78,75 / (195 x 0.81) = 0,5 [kNm]
Tốc độ quay của trục động cơ :
Ni = n x i = 195 x 4,55 = 887,25
Công suất của động cơ:
Pi = Mis x ni / (9,55 x δ)
0,5 x 887,25 / (9,55 x 0,81) = 57,34 [kW]
đây là động cơ của tời quấn dây nhé.các bác giúp em xem nên chọn loại động cơ nào: yêu cầu 3 cấp tốc độ,đện áp làm việc là 440v,có khả năng đảo chiều,có đổi nối tamgiac/sao kép/sao ứng với từng cấp tốc độ
hoặc cho em các thống số :ứng với các cột này cũng đc


Số cực P(KW) n(v/p) Mmax Mkđ cosφ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: