Các bạn giúp mình xem đặc tính dòng thời gian của các thiết bị bảo vệ trong Curve dỉect 1.8 INT (Ecodial 3.38) với. Thời gian cắt của nó xem như thế nào khi mạng bị ngắn mạch. Mình tìm mãi mà vẫn không hiểu thông số này nó hiển linh ở đâu. hjx hjx

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: