Hiện em đang làm đề tài tốt nghiệp về phần mô phỏng tủ điều khiển của recloser trong lưới Tỉnh...Tức ngoài đời thực ta trình tự tiến hành lắp đặt thông số chỉnh định bảo vệ của recloser thế nào thì em sẽ mô phỏng trình tự các nút nhấn ngay trên màn hình vi tính như vậy...hiện em đã có ý tưởng làm nhưng vì chưa có điều kiện đi thực tế cũng như ko có được catolog của tủ điều khiển để lấy trình menu nên em muốn xin các anh catolog và hướng dẫn trình tự cài đặt thông số của từng tủ sau:
+F4C
+FXB
+F6
+Camp4
+Camp5
+GVR polarr
+Tavrida KTR
+VR_3S PCD2000
+SMRC-26-SO SEL-35R
Thân

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: