Tủ điện trong các máy em thấy có nhiều cách ký hiệu đầu dây khác nhau ví dụ dây nóng (+24 vdc) là V+ hoặc FP; dây nguội (0 vdc) là V- hoặc FN. Mong các pác trợ giúp

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: