Thanh lí Driver panasonic MSDA043A1A + Moter 400W
Driver và Moter panasonic còn mới 95% 400w giá 3t
Màn hình NS5 MQ10B-V2 + cable còn mới 95 % giá 3t
Mail liên lạc của mình là : phamhungepu@yahoo.com
SDT906625716

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: