Các anh chị giải thích hộ tôi tý:
Vấn đề là theo các tài liệu thường viết công suất tức thời p(t)=u(t)*i(t) = UmImcos(wt+phi U).cos(wt+phi I) với dòng xoay chiều. Từ đó suy ra công suất tác dụng P=UIcos(phi), với góc phi=phi U-phi I là góc lệch pha giữa vecto I và U.
Nhưng nếu viết p(t)=i(t)*u(t) thì lúc ấy góc phi=phi I-phi U.
Với hàm cos thì cos(a)=cos(-a) nhưng khi tính công suất phản kháng Q=UI*sin(phi) thì lúc ấy Q bị ngược dấu do sin(-a)=-sin(a). Điều này có gì không ổn phải không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: