CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG MTL

- MEH-30-1024P E F1 MEH-30SP 1M-


CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ

Ms. Hòa:

Mobile :+84 0916 608 404
Email : troly.hpinter@gmail.com

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: