CÔNG TY QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG NEMICON:

- Encoder HES-1024-2MHC (type 1024p/r)
- Encoder HES-06-2MHC (type 600p/r)
- Encoder OVW2-06-2MHC RESOLUTION 600P/R
- SBI-0512-2C-050


CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:
MS. HÒA: 0916 608 404
EMAIL: troly.hpinter@gmail.com
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: