- em tên chương mới được thầy giao đồ án thiết kế cung cấp điện cho một chung cư em đang cần một mặt bằng khoản 5 đến 8 tầng mà mới làm nên hong biết kiếm ở đâu. có anh chị nào đi trước hướng dẫn cho e . nếu có sơ đồ đã thiết kế rùi thì càng tốt để thằng em tham khảo.
nếu được anh chị gửi cho em vào email này nhé: kimlam2010@gmail.com
thank all.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: