Liên hệ: 0938 070 068
Email: vandungdhl@gmail.com
Website: www.dhlvn.com

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN NGUỒN MEAN WELL TẠI VIỆT NAM.

Thông số model:

+ RSP 1500-5 : 1500w/5v/240A
+ RSP 1500-12:1500w/12v/125A
+ RSP 1500-12: 1500w/24v/100A
+ RSP 1500-24:1500w/24v/63A
+ RSP-1500-27:1500w/27v/56A
+ RSP 1500-48:1500w/48v/32A

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: