Bên mình cần lắp đặt thêm 1 tủ tụ bù để bù cho hệ thống trung thế 6,3kV, dự kiến tổng dung lượng tụ bù là 2000 KVar, nâng cos phi từ 0.87 lên 0.92, hệ thống bên mình chưa có tủ máy cắt cấp ra tủ tụ bù nên sẽ phải lắp thêm cả tủ máy cắt, bên nào có thể cung cấp được vui lòng liên hệ email vanhau@messer.com.vn hoặc sđt 0978455231. Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: