mọi người đọc cái máy biến áp 3 dây quấn ở đây ạ
http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-gi...ac-biet-21208/
Trong đấy nó nêu ra ưu và nhược điểm của máy biến áp 3 dây quấn so với máy biến áp 2 dây quấn như sau
Ưu điểm của MBA ba dây quấn so với MBA hai dây quấn : 1. Giá thành sản xuất rẻ hơn MBA hai dây quấn. 2. Mặt bằng chiếm chỗ bé hơn. 3. Liên tục truyền tải năng lượng từ dây quấn sơ sang hai dây quấn thứ hoặc truyền từ dây quấn thứ nầy sang dây quấn thứ khác. 4. Tổn thất năng lượng bé hơn MBA hai dây quấn khoảng chừng hai lần.
Khuyết điểm của MBA ba dây quấn so với MBA hai dây quấn : 1. Độ tin cậy của MBA ba dây quấn bé hơn MBA hai dây quấn vì sự cố trong MBA thì phía thứ cấp của hai lưới sẽ mất điện. 2. Việc bố trí đầu ra của MBA ba dây quấn phức tạp hơn MBA hai dây quấn.
Và việc của em là Phân tích nhược điểm , có nghĩa là phân tích nhược điểm tại sao Việc bố trí đầu ra của MBA ba dây quấn phức tạp hơn MBA hai dây quấn
+++---o0o---+++
Ai giúp em phân tích nhược điểm với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: