Hiện tại trạm em đang dùng một hệ thống ắc quy được phụ nạp bởi 2 bộ nạp( 1 bộ làm việc, 1 bộ dự phòng). Giờ trạm muốn lắp thêm 1 bộ nữa với yêu cầu là cả 2 bộ đều luôn được phụ nạp thường xuyên và không được vận hành song song. Nếu em dùng bộ nạp 1 cho ăcquy cũ và bộ nạp 2 cho ắc quy mới. Làm tiếp một mạch liên động để khi nào mất nguồn chỉnh lưu thì 1 bộ ăcquy phóng còn bộ kia không phóng. Liệu em làm như vậy có được không. Xin các anh giúp đỡ ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: